La comunitat de Béns d’Equip aglutina un dels sectors claus d’Osona. La comunitat empresarial de Béns d’Equip pren avui una rellevància significativa a Osona donada, d’una banda, la llarga tradició industrial de la comarca i, de l’altra, el fet que la indústria segueixi sent a dia d’avui el principal element generador de riquesa d’un país, fet que  permet que l’economia d’aquest esdevingui competitiva a la resta del món.

Empreses

332

EMPRESES
 
8.6% TOTAL OSONA
Facturació

733M

FACTURACIÓ
 
11.4% TOTAL OSONA
Treballadors

4358

TREBALLADORS
 
15.66% TOTAL OSONA
Productivitat

168.19K€

PRODUCTIVITAT
 
251K€ MITJANA OSONA
Empreses Nº EMPRESES
Treballadors TREBALLADORS
Facturació FACTURACIÓ
Productivitat PRODUCTIVITAT

VENDA DE METALL EN DIFERENTS FORMATS(MP)

Empreses
6
Treballadors
130
Facturació
79M
Productivitat
0.60M
TRANSFORMADORS DE METALL
 • SIDERÚRGIA I FONERIA
 • FORJA, ESTAMPACIÓ, EMBUTICIÓ
 • MECANITZAT I/O SOLDADURA
 • MANYERIA
 • CALDERERIA
Empreses
66
Treballadors
932
Facturació
150M
Productivitat
0.16M
TRANSFORMADORS SECTOR QUÍMIC I ELECTRÒNIC
 • INJECCIÓ I MANIPULACIÓ DE MATERIALS PLÀSTICS
 • FABRICANTS DE PRODUCTES QUÍMICS
 • FABRICANTS D'ELEMENTS ELECTRÒNICS I/O ENSAMBLADORS
Empreses
19
Treballadors
687
Facturació
110M
Productivitat
0.16M
FABRICANTS DE COMPONENTS
 • FABRICANTS DE SISTEMES DE TRANSMISIÓ
 • FABRICANTS DE MOTORS ELECTRICS
 • FABRICACIÓ I/O MUNTATGE ESTRUCTURES
 • FABRICANTS DE BOMBES I COMPONENTS HIDRÀULICS I PNEUMÀTICS
Empreses
25
Treballadors
529
Facturació
76M
Productivitat
0.14M
FABRICANTS DE BÉNS D'EQUIP
 • MAQUINÀRIA AGROALIMENTÀRIA
 • MAQUINÀRIA DE LA CONSTRUCCIÓ, FUSTA I CLIMA
 • MAQUINÀRIA TEXTIL
 • MAQUINÀRIA INDUSTRIAL
Empreses
37
Treballadors
1177
Facturació
251M
Productivitat
0.21M
SERVEIS A FABRICANTS
 • MUNTATGES I MANIPULATS
 • TRACTAMENTS SUPERFICIALS I RECTIFICATS
 • ENGINYERIA DE SUPORT
 • TRANSPORT
Empreses
108
Treballadors
973
Facturació
111M
Productivitat
0.11M
FABRICANTS DE COMPONENTS I D'ELEMENTS DE SUPORT A LA PRODUCCIÓ TRANSFORMADORA
 • MOTLLES / MATRIUS / UTILLATGES
 • FABRICANTS DE FERRATGES I CONSUMIBLES DE LA PRODUCCIÓ
Empreses
9
Treballadors
66
Facturació
7M
Productivitat
0.16M
ALTRES SERVEIS A LA CADENA
 • DISTRIBUÏDORS DE SUBMINISTRES I CONSUMIBLES
 • INSTAL·LADORS I MUNTADORS QUADRES ELÈCTRICS
 • MANTENIMENT D'EQUIPS
 • GESTIÓ DE RESIDUS
Empreses
94
Treballadors
510
Facturació
52M
Productivitat
0.10M
NO hi ha noticies