DIRECTORI EMPRESARIAL INDÚSTRIES D’OSONA

Creacció ve desenvolupant des de fa temps una dinàmica de treball amb empreses i agents per a impulsar la transformació del teixit productiu. Aquest treball es realitza en base a l’especialització econòmica i productiva d’Osona, que hem definit en funció dels actius i les capacitats del propi territori. Això ha permès a Creacció desenvolupar una metodologia d’aproximació a empreses i agents i actuar com agent dinamitzador de projectes que fomentin la col·laboració i generin valor per a les empreses. S’està treballant amb diversos sectors i cadenes de valor desenvolupant les potencialitats existents, afegint valor als sectors de més presència per avançar en la seva sofisticació.

Partint de la importància que el sector industrial té com a motor de l’economia a Osona. Ha passat de representar el 31,15% del seu PIB l’any 2013 al 36,97% l’any 2014, mentre al conjunt de Catalunya, representa el 20,35%, s’han treballat les següents cadenes o sectors:

Analitzant les relacions establertes entre empreses de les diferents baules de les cadenes de valor i sectors treballats,detectem que les relacions de col.laboració son encara escasses.

Entenent que estem en un important punt d’inflexió en aquest tem a, hem creat diverses comunitats concebudes com espais de relació basats en la confiança i la transparència que han d’actuar com a generadors de sinergies i oportunitats entre empreses.